Sausio 12 d. visi, atvykstantys į Genio progimnazijos Centro filialą, buvo pasitikti su neužmirštuolėmis

Sausio 12 d. visi, atvykstantys į Genio progimnazijos Centro filialą, buvo pasitikti su neužmirštuolėmis. Mokykla tokiu būdu prisiminė žuvusius sausio 13-ąja. 8.00 val. užgeso visos šviesos, liko tik languose plevenanti žvakių šviesa. Mokiniai, kartu su mokytojais pasidalino žiniomis apie tragiškus įvykius Vilniuje, prisiminė žuvusiuosius, žiūrėjo dokumentinius filmus. Juk atmintis gyva, nes liudija.